Duurzaamheid

Pack to protect

Darco en duurzaamheid

We nemen onze verantwoordelijkheid op alle vlakken, zo nemen we niet alleen concrete stappen om onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, maar willen we een nog grotere impact creëren door verspilling als gevolg van beschadiging tegen te gaan.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van wat Darco doet - een streven naar minimale impact op het milieu. Transparante communicatie is belangrijk. Volg hier onze duurzaamheidsdoelen en -activiteiten. We werken voortdurend aan een duurzamer productaanbod voor alle markteisen en focussen op recycling en vermindering van grondstof verbruik. Duurzaamheid heeft een prominente plaats in ons bedrijf en we willen er in de toekomst nog meer op inzetten.

1071
Zonnepanelen op het dak van Darco
207,5 ton
vermeden CO2-uitstoot per jaar

100% recycleerbaar

Het materiaal dat Darco produceert is 100% recyclebaar; door het verzamelen en reinigen van het materiaal kunnen alle producten van Darco gerecycled worden. Het gerecyclede materiaal moet echter wel van hoge kwaliteit zijn, daarom hangt de recycleerbaarheid af van het gebruik van het product en het inzamel- en reinigingssysteem na gebruik. Er zijn veel polymeren op de markt en ze moeten op de juiste manier gesorteerd en gescheiden worden om een hoge en consistente kwaliteit te bereiken.

“Onze missie? Verspilling door beschadiging tegengaan, door producten beter te verpakken. ”
Dimitri Vanneste, Darco C.E.O.
We bieden verschillende gerecycleerde folies aan

We think locally and act globally.

1071 Zonnepanelen, goed voor 300 kWp vermogen en een gemiddelde jaaropbrengst van 296,50 kWh. Naast ons eigen verbruik voorzien wij ook stroom voor 80 à 100 gezinnen. Hierdoor vermijden wij maar liefst een CO₂ uitstoot van 207,5 ton per jaar.